Bestuur

Stichting Boodschappenkast Zuidplas is een organisatie van inwoners voor inwoners en biedt voedselhulp aan inwoners (minima) die tijdelijk niet rond kunnen komen.

Wij helpen mensen met een krappe beurs uit de gemeente Zuidplas die normaal gezien redelijk rondkomen met het kleine beetje geld wat ze hebben, maar door onvoorziene omstandigheden even een probleem hebben. Denk hierbij aan rekeningen van ziekenhuis, tandarts, kapotte wasmachine etc. Hierdoor dreigen ze in een groot probleem terecht te komen wat uiteindelijk kan leiden naar bv schuldsanering met alle gevolgen van dien.
Daarnaast helpen we degene die vanuit organisaties als Welzijn Zuidplas, Sociaal Team etc. aangemeld worden.

Door deze mensen op het juiste moment te helpen wordt erger voorkomen, of kunnen ze de wachttijd tot verdere hulp doorkomen. Onze hulp is altijd tijdelijk, totdat de mensen weer zelf verder kunnen of totdat juiste hulp geregeld is.

De Boodschappenkast werkt met vrijwilligers, die al lange tijd actief zijn in het helpen van mensen met een krappe beurs. Zij zijn geen officiële hulpverleners, maar hebben door hun ervaring, kennis en netwerk wel de mogelijkheden om mensen op de juiste manier te helpen of door te verwijzen.

De Boodschappenkast zelf wordt gevuld door de inwoners van Zuidplas. Degene die iets kunnen missen of iets in de kast hebben staan wat ze zelf niet gebruiken kunnen dat op een van de verzamelpunten inleveren. Op het moment dat we een tekort hebben aan bepaalde producten zullen wij dit via onze social media bekendmaken. Een donatie in geld is ook mogelijk.


Voorzitter: Nynke Bosselaar- Hofstra
Secretaris: Denise le Pair
Penningmeester: Serge Bosselaar
Algemeen Bestuurslid: Thimo ten Veen
Algemeen bestuurslid: Erik van de Ruit


KVK 78204887
Bankrekeningnummer: NL72INGB0007312039 t.n.v. Stichting Boodschappenkast Zuidplas