Reglement

-De hulp van Stichting Boodschappenkast Zuidplas is bedoelt voor mensen die tijdelijk niet rond kunnen komen, maar niet in aanmerking komen voor de Voedselbank.

-De hulp van de boodschappenkast Zuidplas duurt maximaal 6 maanden. Het Bestuur kan besluiten om deze periode te verlengen of verkort als wel of niet aangetoond kan worden dat er een traject wordt gevolgd om zelfvoorzienend te worden. 

-De voedselpakketten dienen te worden afgehaald bij de verdeelpunten op de afgesproken dag/tijdstip door persoon die aangemeld is.